وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

١: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و تعیین اهداف و جهت برنامه های فرهنگی و بازنگری اهداف * و وظایف ** شورای علی انقلاب مصوب دویست و نود و دومین جلسه مورخ ٢٨/٧/٧١ شورای عالی انقلاب فرهنگی .
٢: تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی به طور کلی و ارائه آنها به شورای عالی جهت تصویب .
٣: تصویب آیین نامه های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور .
تبصره تشخیص اهمیت و اساسی بودن چنین آیین نامه هایی به عهده خود شوراست .
٤: تصویب ضوابط تأسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی ،   و تصویب اساسنامه هر یک و تجدید نظر در اساسنامه های موسسات مشابه عنداللزوم .
تبصره شورای عالی میتواند تصویب اساسنامه هایی را به عهده مراجع دیگر بگذارد ، و در این گونه موارد شورا موظف است مراجع ذیصلاح را در صورت لزوم تعیین نماید .
٥: تهیه طرح و تدوین آیین نامه برای ایجاد زمینه های لازم جهت بسیج ومشارکت همه جانبه مردم به منظور تحقق اهداف انقلاب فرهنگی .
٦: تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و تعیین مرجع برای گزینش آنان .
٧: نظارت بر اجرای کلیه مصوبات شورای علی انقلاب فرهنگی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای مجری .
٨: تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد میکند.
٩: تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاسانهای مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای
١٠: نظارت بر امور کتابهای درسی .
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.